Tulossa Aamulypsyn 2000 juhlalähetys, nyt pistetään hulinaksi!

Pyöräytä Tokmannin juhlarulettia ja osallistu upeiden Tokmannin yllätysämpäreiden arvontaan. Lisäksi arvomme useita Tokmannin 100 euron lahjakortteja.

Canvas not supported, use another browser. V

Yhteystiedot arvontaa varten

Kiitos osallistumisesta!

Tutustu Tokmannin tarjouksiin ja katso kenen Radio Suomipopin Aamulypsyn juontajan suosikkiämpäri on nyt nähtävillä.

Tokmanni Oy - Arvonnan säännöt

Järjestäjä Tokmanni Oy, Isolammintie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ. Jäljempänä "Järjestäjä", järjestää Tokmanni-arvonnan, jäljempänä "Arvonta".

Sääntöjen soveltaminen Näitä sääntöjä sovelletaan Järjestäjän Arvontaan osoitteessa http://kampanjat.radiosuomipop.fi/tokmanniruletti

Osallistumisen ehdot Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt pois suljettuna Tokmanni Oy:n ja Sanoma Media Finland Oy:n työntekijät ja perheenjäsenet.
Osallistumalla Arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.

Henkilötietojen käsittely Arvontaan osallistuneet ja markkinointiluvan antaneet henkilöt merkitään Järjestäjän suoramarkkinointirekisteriin. Arvonnan yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Osallistumisen yhteydessä annettuja puhelinnumeroa ja osoitetietoja käytetään myös voittajien tavoittamiseen ja mahdollisten palkintojen toimittamiseen. Arvontaan osallistuvat henkilöt hyväksyvät osallistuessaan, että he saattavat saada sähköpostitse tietoa liittyen Arvontaan.

Osallistuminen ja arvonta-aika Arvontaan voi osallistua 12.2. - 2.3.2018 välisenä aikana. Osallistuminen tapahtuu täyttämällä kampanjasivulla olevaan lomakkeeseen siinä pyydetyt tiedot, ja vahvistamalla osallistuminen painamalla Osallistu-painiketta. Arvontaan voi osallistua vain internetissä.

Palkinnot ja voittajan valinta Osallistujien kesken arvotaan kampanjan aikana 6 kpl Tokmanni Yllätysämpäreitä. Tokmanni Yllätysämpärin sisältö on yllätys, jonka on koostanut Radio Suomipopin Jaajo, Anni ja Perälä. Yhden Tokmanni Yllätysämpärin arvo on noin 200 euroa. Lisäksi osallistujien kesken arvotaan 8 kpl Tokmanni 100 euron lahjakortteja.
Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

Palkintojen luovutus ja voittajan julkistus Järjestäjä ilmoittaa viipymättä arvonnan suorittamisen jälkeen arvontavoitoista voittajille sähköpostitse, puhelimitse tai postitse. Jos voittajaa ei tavoiteta hänen osallistumisensa yhteydessä antamien yhteystietojen kautta, arvotaan tilalle uusi voittaja. Järjestäjä vastaa palkinnon toimittamisesta voittajan ilmoittamaan osoitteeseen Suomessa.

Järjestäjän vastuunrajoitus Järjestäjän vastuu Arvontaan osallistumisesta rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista arvontaan osallistumisen yhteydessä taikka osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista tai Järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa esimerkiksi palkinnon hyödyntämiseen.

Verotus Järjestäjä vastaa arpajaisverosta. Järjestäjä antaa tiedon palkinnoista ja palkinnonsaajan tarpeellisista henkilötiedoista veroviranomaisille voimassaolevien verosäännösten edellyttämän mukaisesti.

×

REKISTERISELOSTE

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

1.Rekisterinpitäjä Tokmanni Oy / Tarjousmaxi Oy ja Tokmannin verkkokauppa / Rekisteriasiat

Isolammintie 1
04600 MÄNTSÄLÄ
Puhelin: +358 20 778 2000
Faksi: +358 20 778 4408

2. Tokmanni Oy:n ja Tokmannin verkkokaupan rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö Tokmanni Oy:
Timo Koskelin
Isolammintie 1
04600 MÄNTSÄLÄ
Puhelin: +358 20 728 6046
Faksi: +358 20 778 4408

3. Rekisterin nimi Tokmanni: www.tokmanni.fi -uutiskirjeen tilaajarekisteri
Robinhood: www.robinhood.fi -uutiskirjeen tilaajarekisteri
Tarjoustalo: www.tarjoustalo.fi -uutiskirjeen tilaajarekisteri
Vapaa Valinta: www.vapaavalinta.fi -uutiskirjeen tilaajarekisteri
Säästöpörssi: www.saastoporssi.fi -uutiskirjeen tilaajarekisteri
Maxi-Makasiini: www.maxi-makasiini.fi -uutiskirjeen tilaajarekisteri
Maxi-Kodintukku: www.maxi-kodintukku.fi -uutiskirjeen tilaajarekisteri
Tokmanni-konserni: www.tokmanni-konserni.fi, yritys.tokmanni.fi ja www.tokmanni.fi -uutiskirjeen tilaajarekisteri
Tokmannin verkkokauppa: www.toknet.fi ja www.tokmanni.fi - Tokmannin verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin ja verkkokaupan asiakasrekisterin käyttötarkoitus Uutiskirjeen ja asiakastiedotteen postitus sähköpostilla.
Verkkokaupan asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja myyjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkokauppaan liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan sekä asiakasviestintään.

5. Rekisterin tietosisältö Rekisteröidyn nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero ja syntymäaika, aihealueluokittelut. Verkkokaupan asiakasrekisteri sisältää enintään seuraavat tiedot asiakkaista:

• Yhteystiedot (nimi, yhteystiedot) yhteydenottoa varten • Tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus) • Asiakkaan syntymäaika • Asiakkaan ostohistoria

6. Säännönmukaiset tietolähteet Kerätään Internetissä asiakkaan suostumuksella.
Verkkokaupan asiakasrekisterin tietolähteenä ovat verkkopalvelun asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Asiakkaan tietoja ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Asiakkaan tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Verkkokaupan rekisterinpitäjä ei luovuta verkkokauppa-asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen verkkokaupan ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet A. Manuaalinen aineisto
Jos ATK:lle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä on ainoastaan aineiston käyttöoikeus.

B. ATK:lle talletetut tiedot
Rekisteri sijaitsee e-maileri-palvelimella (www.emaileri.fi), joka on sijoitettu Sonera Oyj:n / Aurian valvottuun palvelinkeskukseen. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja e-maileri-palvelun pääkäyttäjä. Rekisterinpitäjällä on ainoastaan tietojen käyttöoikeus.
Verkkokaupan asiakasrekisterin henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Verkkokaupan tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla sekä muilla teknisillä toimenpiteillä kuten kryptauksilla toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset huomioiden.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastus on maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Lisätietoa tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta löytyy tietosuojavaltuutetun ohjeistuksesta Toimintaohjeita rekisteröidylle.

Verkkokaupan asiakasrekisteritietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen päättymisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla esimerkiksi rikollista toimintaa.

Tarkastuspyyntö osoitetaan:

Tokmanni Oy
Timo Koskelin
Isolammintie 1
04600 MÄNTSÄLÄ
Puhelin: +358 20 728 6046
Faksi: +358 20 778 4408

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Lisätietoa tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta löytyy tietosuojavaltuutetun ohjeistuksesta Toimintaohjeita rekisteröidylle.

Korjauspyynnöt osoitetaan:

Tokmanni Oy
Timo Koskelin
Isolammintie 1
04600 MÄNTSÄLÄ
Puhelin: +358 20 728 6046
Faksi: +358-20 778 4408

11. Muut mahdolliset oikeudet Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”.

Verkkokaupan asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan:

Tokmanni Oy
Timo Koskelin
Isolammintie 1
04600 MÄNTSÄLÄ
Puhelin: +358 20 728 6046
Faksi: +358 20 778 4408

×

Onnea, olet mukana Tokmannin lahjakortin arvonnassa.

Onnea, olet mukana Tokmannin yllätysämpärin arvonnassa.